De 500 agrarische leden van Water, Land & Dijken zetten zich samen met vrijwilligers, in voor weidevogels, aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. Zij realiseren waardevolle plattelandsnatuur in samenhang met agrarisch ondernemerschap.

In samenwerking met Arjen van Wijk van Arjen ontwerpt heeft JoStudio deze website gerealiseerd.

Website: www.waterlandendijken.nl

Alle websites>
Al het werk>