Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan.

In opdracht van bovenstaande partijen heeft JoStudio in samenwerking met Arjen van Wijk zowel het logo als de website gerealiseerd.

Website: www.innovatieprogrammaveen.nl

Alle websites>
Al het werk>