EnergyGO ontwikkelt en exploiteert innovatieve producten en diensten om gebieden, gebouwen en installaties te verduurzamen. Het inzichtelijk en begrijpbaar maken van energiegebruik en energiekosten staat daarbij voorop.

In deze brochure worden vier technische en economische haalbare business cases beschreven. Ook zijn er vier interviews  met bestuurders en beheerders van datacenters en zijn de energiebesparende maatregelen toegelicht die worden ingezet bij renovaties van datacenters.

In opdracht van EnergyGo heeft JoStudio deze brochure vormgegeven. Ook zijn diverse illustraties in de brochure door Jo gemaakt.

Alle brochures, folders & flyers>
Al het werk>